Λυδία Σέρβου

5

Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο @ΡΙΚ μαζί με Πλωτίνο Μικρομάτη 2009